Det
kom pakke fra Titikakasjøen – Peru i dag. En kjempeartig overraskelse. Steinslynger!
Nu må vi ut å prøve…