USB lader er en skuffelse så langt. Den klarte fint å lade
opp 2 telefoner og er tom. Men så har den hengt ute i sol og bra
“ladervær” uten at den synlig har tatt noe ladding. Den skulle være
full-ladet etter 15 timer i optimalt vær. Håpet var jo at den skulle være halv-ladet
i løpet av en soldag. Men nei, intet synlig indikerer at den tar ladding. Jo,
det er «grønt lys» som indikerer at den lader, men det skjer jo ingen ting…

Så har vi forsøkt å lade den opp via USB. Det fungerte. Etter
noen timer så var den full-ladet. Men, den tjener jo ikke funksjonen med å
kunne lades av sola! Intet skjer. Reklamasjon? Dette må etterprøves…